Медицински производи како што се облека, ортози, еластични чорапи и ортопедски влошки, може да биде 100% ефективни само ако прецизна одговара и соодветно. За оваа причина, Bauerfeind е разви мониторинг системи кои детектираат соодветните физички димензии и притисок поени брзо и прецизно. Податоците се претставени графички на екранот и чуваат. На овој начин, со помош на стручен кадар го избирате соодветниот производ, индивидуално прилагодени или произведени.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!