Стабилизација на страничен зглоб (AirLoc)

AirLocОртоза за стабилизација на скочен зглоб

Опис на производот

 • Ортозата ја поддржува сензомоториката и на тој начин делува против вкочанетост на глуждот.
 • Ортозата ја стабилизира латералната калпсула – лигаментите околу глуждот, особено во комбинација со обувки.

Индикации

 • Акутна повреда на лигаментите на капсулата (школката) на глуждот.
 • Хронична нестабилност на лигаментите на зглобот.
 • Пост-оперативна рехабилитација.
 • Превенција од relapse (преврнување на скочниот зглоб)
 • Стабилизација на скочниот зглоб со рестриктивна пронација и/или суожпинација.
 • Конзервативен третман на исчашен скочен зглоб.
 • Фрактура на скочен зглоб (Weber A).

Технички карактеристики

 • AirLoc е стабилизирачка ортоза која содржи иновативна  флексибилна рамка. Со тоа се овозможува адаптација на индивидуалната ширина на сапалото и степенот на оток во скочниот зглоб.
 • Пластичните краеви на рамката анатомски се обликувани и прецизно се прилепуваат на зглобот на глуждот.
 • Благодарение на системот на лентите, употребата е едноставна и лесно прилагодлива на индивидуалните потреби на секој корисник.
 • Воздушните перничиња кои се полнат со воздух, овозможуваат многу добро прилагодување на секој степен на оток на скочниот зглоб.
 • Составот на AirLoc овозможува многу висок степен на стабилизација на скочниот зглоб.
 • Тесниот облик на рамката нуди можност и предност кај носењето во обувки.
 • AirLoc е дизајниран во универзална големина, за лево и десно стапало.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!