Aктивен стеч за лактот кој ја смалува болката и ослободува од притисок (EpiTrain)

Симптоми „тениски лакт„ е болка во мускули или на надворешната страна на лактот. EpiTrain е активен стеч кој помага при смалување на болката и ослободува од притисок. Активен стегач во комбинација со високо еластичен додаток ја смалува болката и напнатост и стимулира проприоцептори и делува на подобрување на мускилните функции.

– ја смалува болната состојба
– високаеластичност
– анатомски обликувана ткаенина

Индикации:

– Епикондилопатија (пр. тениски или голферски лакт)
– Остеортритис/артритис
– Постоперативен и прострауматични иритации
– Тендомиопатија

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!