Стабилизацијска ортоза за делумна имобилизација на ножниот зглоб (CaligaLoc)

Стабилизацијска ортоза за делумна имобилизација на ножниот зглоб.

Карактеристики

Ортозата е конституирана по правила на МХХ (Aircast) шина за ножен зглоб. Стабилизационата шина е анатомски формирана и по потреба овозможува индивидуална прилагодба. Ортозата се применува со кружен систем на лента за фиксација и делува како стабилизациска шина во комбинација со конфекциски чевли,  исто како ноќна или имобилизациска шина.

Ефекти

Ортозаа ја спречува супинацијата. CaligaLoc ги спречува нефизиолошките движења во горниот, а делумно и во долниот ножен зглоб. Интегрираното пронацијско повишување ги растеретува латералните лигаменти.

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!