Caltex ексклузивен производител за Bauerfeind

Здравјето и задоволството на клиентите, е бизнис идејата koja ние ја делиме и тоа беше првиот и најважен чекор кон остварување на партнерство меѓу двете компании.
Kвалитетот на производот, можната имплементација на индивидуалните барања и широкиот асортиман на производи, како и бизнис етиката и грижата за клиентите,
го потврди нашиот избор за Caltex како официјален партнер и производител на ИДЕАЛ душеците и перници.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!