Боди за стабилизациони делувања (DorsoTrain)

Карактеристики

DorsoTrain е ортоза за потпора и корекција на положбата на кичмата. Во ортозата се интегрирани паравертебрално сместени, 35cm долги пластични шини зајакнети со јаглерод (реклинатор).

Реклинаторот е анатомски обликува и по потреба, можно е негово индивидуално прилагодување.

Ортозата овозможува голема слобода во движењата. Удобност при носење се постигнува со користење на провиден и за кожа удобен памучен материјал. Прилагодливниот материјал на корсетот оптимално му одговара на телото, што претставува еден од причините заради кој пациентот го прифаќа.

Долгиот патент-затварач и копче во крајниот дел овозможува лесно облекување и соблеќување на DorsoTrain-от.

Дејствување

Делумично флексибилниот реклинатор и нееластичните функционални зони на корсетот се поддопираат со ќичмата и ја корегираат нејзината положба. Чичек траката овозможува подесување на нејзината јачина на компресија во абдоминалниот ѕид.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!