Активниот стегач за оптимизација на положбата на ивера (GenuTrain P3)

Карактеристики

GenuTrain P3 е активен стегач за зглобот на коленото, кој го растеретува и усметува ивер при движење. Во високоеластичниот имплант едностано е вметнато нееластично платно.  Анатомски обликуваното ткање има термоактивни карактеристики, а од двете страни го подржуваат два еластични калапи.

Ефекти

Високоеластичниот имплант со корегиран нееластично платно ја спречува латерализацијата на пателе. Интермитентната компресија на имплантот на периартикуларно меко ткиво околу зглобот при движење го стимулира локалниот метаболизам. Надворешната компресија го забрзува апсорбирањето на едеми и ефузија, ја стимулира проприоцепцијата и ја подобрува мускулатурната стабилизација на зглобот на коленото.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!