Активен стегач со странични зглобовни шини (GenuTrain S)

Карактеристики

Станичните зглобовни шини се додатно зацврстени со нееластична фиксација на траки. Специјалната техника на ткаење ја смалува компресијата во подрачјето на дупката на коленото и обезбедува комфорт при носење. Термопластичните атомски шини сместени во страничните канали, можат накнадно индивидуално да се обликуваат. Прстенест високо еластичен имплант околу пателата, со што го олеснува позиционирањето на стегачот.

Ефект

Комбинацијата на с траничните зглобовни шини и нееластични фиксирани шини ја осигурува многу добрата стабилијација на коленото. Позитивниот ефект на сензорнатамоторика обезбедува активна подршка на коленовиот зглоб. Движењето на зглобот на коленото го преобликува високоеластичниот имплант, со што разбиба масажерско делување на околното меко ткиво. Компресијата на тоа масажерско делување на високоеластичната пелота ја подобрува апсорпцијата на едеми и ефузија.

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!