Активен стегач за ножен зглоб (MalleoTrain S)

Активен стегач за ножен зглоб. Анатомски обликувано ткаење, високоеластични додатоци, додатната трака за појачување заедно постигнуваат ефект на завои, со што допринесуваат поголема стабилност на зглобовите.

Траката се заврстува околу зглобот во облик на „осмица„ но за разлика од т-а може во целост индивидуално да се прилагоди. Ги спречува латералните движења на стопалото односно повторно поместување и овозможува сигурност за време на оптеретувањето. Идеална за спортисти, зголемува стабилнист, Train Активна ткаенина, ефект на завои.

Индикации;

– нестабилност;
– постоперативна рехабилитација;
– лесно поместување;
– профилаксно лежење (во спортски активности)

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!