Активниот стегач за стабилизација на мускулаторниот зглоб на стапалото (MalleoTrain)

Карактеристики

Анатомското ткаење на стегачот овозможува индивидуално прилагодување и висок комфорт при носење. И двете високоеластично силиконски имплант анатомски се обликувани и карактеристично просложени.

Ефекти

Дозираната компресија ја подобрува ресорпцијата на едеми,  ефузија и хематоми. При движење се постигнува интермитентна компресија, која ја подобрува циркулацијата и на зглобната капсула и тетивната ложа.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!