Функционална ортоза за стабилизација на зглобот на коленото (MOS Genu)

Карактеристики

Алуминиумската конструкција на ортоза анатомски е обликувана и може по потреба да се стесни. Конструкцијата на долгата верзија на ортоза дозволува нејзино скратување со тргнување обвивки за продолжување. Моноцентричен зглоб на коленото се ориентира спрема компромисна оска на движење и може да се намести во смер на флексија и екстензија во распон од 10°. Алуминиумската постава на школка е направена од прозирно и за кожа удобен материјал кој воедно спречува нејзино клизање и гарантира нејзино трајно исправно пизиционирање. Страничните перничиња овозможуваат прилагодување на ортозата за различни степени оток на зглобот на коленото. Поплитеална фиксација на лента (додатен прибор) наменета за фиксација на зглобот при задна нестабилност на зглобот на коленото и рекурватум ген.

Ефекти

Ортозата на коленото осигурува фиксирање спрема принципот на 4 темелни точки со што го спречува предното движење на тибијата. Опција варус односно валгус позиција на ортоза овозможува нејзина прилагодба на индивидуалните оска и тоа целно делумно растеретување на еден оддел на коленото или нпр. Колатерални лигаменти. Конструкцијата на алуминиумската рамка го стабилизира зглобот на коленото при варус/валгус оптеретени во долгата верзија со долго вртило. Поплитеална трака го растеретува зглобот на ортозата со што ја спречува хиперинтензијата. Притисокот на поплитеална трака го спречува помрднувањето наназад на тибијата. Можниот притисок на ортоза на зглобот на коленото намален е на минимум усогласување на оквирот на ортозата со моноцептичен ортотски зглоб.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!