Ортоза за стабилизација на ножен зглоб (MalleoLoc)

Ортоза за стабилизација на ножен зглоб.

Карактеристики

Анатомски облик во комбинација со кружен систем за фиксациона трака која спречува супинација и кога не се носи чевелот. Ортоза тесно е прилепена за стопалото, со што го олеснува носењето на чевли. Специјална, мека внатрешна прекривка на ортоза овозможува висок комфорт при носење. MalleoLoc може индивидуално да се обликува и прилагоди.

Ефекти

Ортозата делува стабилизационо во смер на инверзија и еверзија без ограничување при движење флексија и екстензија на стапала. MalleoLoc антеролатерна стабилизација на зглоб и попречива предното движење на талус. Стимуциона проприоцепција ги подобрува сите активни мускули со стабилизација на ножниот зглоб.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!