SacroLoc ортозата овозможува правилна потпора на скриенолијакалните зглобови

SacroLoc ортозата овозможува правилна потпора на скриенолијакалните зглобови, симфизит и други болни состојби во карличниот дел. Го стабилизира и смалува притисокот во делот, со високоеластичните додатоци ги масира сокриенитеиљијакални зглобови. Така ја стимулира циркулацијата и процесот на заздравување.

– го стабилизира и намалува притисокот;
– специфично ги погодува сокриенитеиљијакалните зглобови;
– индивидуално се подесува со чичек трака;

Индикации:

синдром сокриенитеиљијакалните зглобови, артроза сокриенитеиљијакалните зглобови, нестабилност СИ зглобови, блокада СИ зглобови, болности и тендопатија на карличниот дел, нестабилност на карличниот прстен, руптура на симфиза и релаксација на симфиза.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!