Мултифункционален ортози Softec Coxa го стабилизира зглобот на колкот

Мултифункционален ортози Softec Coxa го стабилизира зглобот на колкот. Нејзиниот специфичен моноцентричен зглобот на колкот ја спречува дислокација на зглобот на колкот. Тоа може да се прилагоди на пациент во лежечка состојба. Специјален зглоб со една оска за абдукција / адукција и екстензија / флексибилно, стабилно позиционирање на карличниот појас.

Индикации:

• превенција на дислокација;

• вкупна ендопротезна кука;

• ревизија ТЕП-а;

• ресекција на феморалната глава.

 

Ефекти:

Ортозата ја држи главата на зглобот цврсто благодарение на комбинацијата: безбедна позиција на карличниот појас, индивидуална приспособување на надколениот појас, прилагодување на страничните шини и на глуждот индикации или рехабилитација.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!