Мултифункционална ортоза за стабилизација на рбетен ишијас (SofTec Lumbo)

Карактеристики

Поставувањето на ортозата е возможно и кога пациентот лежи. Благодарение на системот на затегнување со чичак траките (Low Power Tension), поставувањето ортоза е удобно и не бара напор. Ортозата може да се расклопи и повторно да се склопи со надоградба на пластични шини зајакнати со јаглерод таа пластична школка, зависно од индикиците во текот на терапијата.

Ефекти

Модуларниот дизајн на SofTec Lumbo ортоза овозможува имплементација на терапијата соодветно индивидуално прилагодлива во три фази терапетска шема.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!