SofTec OA мултифункционална ортоза за растеретурвање на медијалниот сегмент на коленото

SofTec OA мултифункционална ортоза за растеретурвање на медијалниот сегмент на коленото. Се состои од горен и долен дел школка поврзани со функционален дуоцентричен зглоб кој овозможува дистрибуција на сила. Трикотажата и појасите делуваат по принцип 3 темелни точки. Пациентот сам може да ја дозира јачината на валгизираниот притисок. Принцип на 3 темелни точки – помага кај болките, патент за лесна употреба, индивидуални подесувања.

Индикации:

– остеоартритис медијална страна на коленото.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!