Ставилизациона ортоза за стабилизација на палецот и неговиот коренски зглоб (RhizoLoc)

Ставилизациона ортоза за стабилизација на палецот и неговиот коренски зглоб

Карактеристики

RhizoLoc е стабилизациона ортоза. Висок степен на стабилизација е постигнат со користење на индивидуално подесувачни алуминиумски додаток. Подесувањето на флексибилност во делот на коренскиот глоб на палецот го овозможува посебната фиксациона трака. Системот на фиксациона трака гарантира едноставно нанесување и носење. Продорниот материјал и отворите за воздух овозможуваат циркулација на воздух.

Ефекти

Стабилизација на палецот и неговиот коренски зглоб. Ограничување на движењето на коренскиот глоб на палецот.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!