ViscoSpot®

 

Опис на производот

 • ViscoSpot делува преку три зони на растеретување, со матерјал кој однадвор е цврст, а кон внатрешноста е се помек. Најмекиот материјал (белиот дел),предизвикува растеретување на конкретно место  со благо притискање во делот на петата;
 • Посебно обликована зона (плав дел), која се според својот степен на амортизација се наоѓа помеѓу белиот и сивиот матерјал и може дополнително да ја растерети плантарната фасција и лонгитудиналните влакна на истата;
 • ViscoSpot го намалува оптеретувањето, ударната сила на глуждот, коленот, колкот и р’бетот.

Индикации

 • Calcar calcanei или “трн во петата“ (инсериска тендопатија на плантарна апонеуроза);
 • Остеоартритис на зглобовите на нозете или кај ендопротеза (ефект на апсорпција на ударната сила);
 • Achillodynia – тендомиопатија;
 • Хаглундов деформитет – делимично растеретување;
 • Кај различна димензија на нозете – разлики до 1 см (поправање);
 • Болка во задната страна на стапалото;

Технички карактеристики

 • ViscoSpot се високоеластични анатомски обликовани перничиња за пета со својство на амортизација;
 • Брановидните контури во вид на мозаик помеѓу зоните создава благи премини од поцврст кон помек матерјал. На тој начин се смалува притисокот на рабовите на премините и се зголемува удобноста при носењето;
 • ViscoSpot се применува за еднострана (со компензациско перниче за другата страна) или двострана употреба.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!